Inline NIF Logo

Informasjonsside for Idrettstelefonen:


800 33 488
RING INN KAMPRESULTATENE!

For fotball og bedriftsidrett har lagleder/trener for hjemmelaget ansvaret for å ringe inn kampresultatet for hjemmekampene innen 30 minutter etter kampslutt.

Krets- og kampnummer må benyttes ved innringning. Se også linker til sider der du kan finne en komplett oversikt over det du trenger for å ringe inn resultatene for ditt lag.

N3sport leverer resultater og tabeller til landets aviser og media. Sportsredaksjonene jobber med knappe tidsfrister. Det er derfor viktig at du ringer inn kampresultatet straks etter kampslutt. Gjør laglederne dette vil du umiddelbart finne oppdaterte resultater og tabeller på idrett.speaker.no samt i aviser rundt om i det ganske land.

Rapportert feil resultat?

Kontakt din særkrets eller ditt særforbund.

Teknisk feil ved Idrettstelefonen?

Om du skulle finne teknisk feil ved Idrettstelefonen setter vi stor pris på om du rapporterer dem her.

Slik ringer du inn resultater:

Talemaskinen sier "Hei og velkommen til oppdateringstjenesten til Idrettstelefonen", og ber deg taste 1 for lagidretter eller 2 for bedriftsidretter.

Taster du 1 for lagidrett: Blir du bedt om å velge idrett:
1: Fotball 2: Basketball 3: Ishockey . 4: Volleyball. 5: Håndball.
NB! Avslutt med firkanttast (#)

Taster du 2 for bedriftsidrett: Blir du bedt om å velge idrett:
1: Fotball 2: Håndball 3: Innebandy 4: Rinkbandy 5: Volleyball 6: Basketball
7: Bordtennis 8: Sqaush 9: Bowling.
NB! Avslutt med firkanttast (#)

Tast inn nummer på administrativ krets
Husk 0 foran kretsnummer fra 1-9 (Krets nr 1 = 01 osv)
NB! Avslutt med firkanttast (#)

Kretsnumrene til fotball- og bedriftskretsene finner du her

Talemaskinen ber deg oppgi kampnummer
Tast inn kampnummer (6+3 siffer).
NB! Avslutt med firkant tast (#)

--> For fotball består kampnummeret av 9 siffer og bygges opp av avdelingsnummer pluss 3 siffer for å identifisere kampen. Du finner liste over kampnummeret for hjemmekampene dine på www.n3sport.no. eller i terminlista.

Talemaskinen ber deg oppgi antall mål til "hjemmelag"
Tast inn antall mål til "hjemmelaget".
NB! Avslutt med firkanttast (#)

Talemaskinen ber deg oppgi antall mål til "bortelag"
Tast inn antall mål til "bortelag".
NB! Avslutt med firkanttast (#)

Maskinen vil nå bekrefte resultatet ved å si antall mål for begge lag.

Du blir nå spurt om du vil legge inn flere resultater
Tast (1) for å legge inn flere resultater
Tast (5) for å endre siste resultat dersom du har lagt inn feil
Tast (9) for å avslutte

Hvis bekreftelsen avdekker at du har lagt inn feil resultat må du rette feilen umiddelbart (tast 5)!

Vanlige årsaker til problemer med Idrettstelefonen:Husk #-tasten!
Mer enn 3 av 4 feilmeldinger skyldes at man har glemt å taste #.
Riktig kretsnummer
Husk at kretsnummer 06 er "06" og ikke "6".
Kamp som ikke er spilt på berammet dato
Du får kun ringt inn resultater etter at en kamp skal ha vært spilt. Dersom kampen er spilt før eller lenge etter berammet dato (denne datoen kan sjekkes på idrett.speaker.no), vil du ikke får registrert resultatet. Ta kontakt med administrerende organisasjonsledd, og gi beskjed om at kampen er spilt sammen med resultatet.

Puls-telefon
Noen eldre apparater som sender nummersignal via puls, i motsetning til tone, er ikke støttet av Idrettstelefonen. Det samme gjelder enkelte bedriftssentraler.